Pri predaji alebo kúpe nehnuteľností, nájme nových priestorov alebo prenájme novým nájomcom, môže dochádzať k nežiadúcim dopadom.
Vnútorné prostredie: zamestnanci - vplyv na personálnu politiku.
Vonkajšie prostredie: obchodný partneri - platobná disciplína, uzatváranie dlhodobých strategických kontraktov atd..

Preto realizujeme naše služby diskrétnou formou. Verejnú inzerciu poskytujeme len na žiadosť klienta.

INFORMÁCIE = ÚSPECH

Zadajte Váš email a tel. kontakt. Budeme Vás kontaktovať v najbližšom možnom termíne.

E-mail:      Tel. kontakt: