Pri predaji, prenájme alebo kúpe priemyselných parkov, nájme nových priestorov alebo prenájme novým nájomcom, môže dochádzať k nežiadúcim dopadom. Vnútorné prostredie: zamestnanci - vplyv na personálnu politiku. Vonkajšie prostredie: obchodní partneri - platobná disciplína, uzatváranie dlhodobých strategických kontraktov atd...

Preto realizujeme naše služby diskrétnou formou. Verejnú inzerciu poskytujeme len na žiadosť klienta.

INFORMÁCIE = ÚSPECH

Kontaktujte ná prostredníctvom emailu na adrese industrialreality@industrialreality.sk Budeme Vás kontaktovať v najbližšom možnom termíne.