Pri predaji, prenájme alebo kúpe priemyselných parkov, nájme nových priestorov alebo prenájme novým nájomcom, môže dochádzať k nežiadúcim dopadom. Vnútorné prostredie: zamestnanci - vplyv na personálnu politiku. Vonkajšie prostredie: obchodný partneri - platobná disciplína, uzatváranie dlhodobých strategických kontraktov atd...

Preto realizujeme naše služby diskrétnou formou. Verejnú inzerciu poskytujeme len na žiadosť klienta.

INFORMÁCIE = ÚSPECH

Zadajte Váš email a tel. kontakt. Obratom Vám pošleme formulár. Po jeho vyplnení a zaslaní späť, Vám predstavíme požadovanú nehnuteľnosť, alebo Vám predstavíme záujemcu o Vašu nehnuteľnosť. Budeme Vás kontaktovať v najbližšom možnom termíne

E-mail:      Tel. kontakt: